STRONA W TRAKCIE ZMIANY

dysonans-poznawczy_wlodarczyk

DYSONANS POZNAWCZY

Dysonans poznawczy to pojęcie stworzone przez Leona Festingera. Zauważył on że gdy pomiędzy dwoma elementami poznawczymi występuje niezgodność, człowiek doświadcza pewnego rodzaju nieprzyjemnego napięcia psychicznego. Utrzymywanie się długotrwałego napięcia psychicznego ma działanie destrukcyjne dla organizmu człowieka, podnosi poziom kortyzolu, zamyka funkcje poznawcze i prowadzi do depresji.
Do powstawania zjawiska Dysonansu poznawczego mogą prowadzić również niektóre formy edukacyjne, w tym również to co nazywam „coachingiem stolikowym”, czyli w wyniku takiego procesu zwiększa się nasza wiedza i świadomość, jednak nie pociąga ono za sobą doświadczenia które buduje nowe połączenia neuronalne (nawyk, wzorzec, przekonanie,…) i jego utrwalenie. Czyli „pogadaliśmy sobie”, wiemy już że coś jest nie tak, i być może nawet wiemy co, ale nie wiemy jak to zmienić, bo nie mamy w tym doświadczenia (heurystyka dostępności psychologicznej).

Wśród mechanizmów redukcji dysonansu poznawczego są miedzy innymi: zmiana, przeformułowanie znaczenia czy dodanie nowego elementu poznawczego, jednak każdy z tych mechanizmów aby był skuteczny powinien zostać poparty doświadczeniem a następnie utrwalony aby zapobiec powrotom do starych wzorców, nawyków, przekonań.
Coaching to nie tylko rozmowa i sztuka zadawania pytań ale metoda projektowania i przeprowadzania klienta przez nowe doświadczenia celem poszerzenia jego „mapy”.

#coaching #dysonanspoznawczy #psychologia #zmiana #arturwlodarczyk #instadaily