COACHING

Oczekiwania jakie płyną z rozwoju przedsiębiorstw 4.0 pociągają za sobą konieczność zmiany w procesach edukacyjnych.
Ostatni rok i covid -19 przyspieszyły min. cyfryzację i zmieniły formy edukacyjne.

Jednak z drugiej strony ostatnie lata badań nad mózgiem i procesami uczenia pokazują nam że kierunek powinien być inny niż ten jaki wymusza na nas obecna sytuacja.


Uczę więc jak się zmieniać i rozwijać, wykorzysyjąc podejście Integralno - kognitywne,
a właściwie neurokognitywne i najnowsze badania.

Zamów teraz

Coaching narodził się w sporcie i jest rodzajem treningu który dzisiaj jest wykorzystywany w różnych obszarach życia i biznesu.

Idea coachingu bywa nierozumiana również w świecie wykształconych i wyedukowanych coachów firmujących się najwyższymi certyfikacjami i akredytacjami czołowych organizacji zrzeszających coachów.

Oprócz tego że dyscyplinie tej dorobiono "gębe" działaniami różnych pseudo coachów a środowisko coachingowe w różnych debatach telewizyjnych reprezentują ludzie którzy z coachingiem nie mieli nigdy do czynienia, to srodowisko coachingowe posuwa się do pewnego rodzaju manipulacji szukania źródeł coachingu w starożytnej Grecji czy Chinach powołując się chociażby na Sokratesa tylko dlatego że dialog sokaratejski, czy pytania sokratejskie, bywa wykorzystywany jako jedna z technik coachingowych.

Tymczasem coaching to nie rozmowa czy sztuka zadawania pytań a rodzaj treningu, TRENINGU ze wszelkimi jego znamionami i potwierdzenia skuteczności należy szukać we współczesnych badaniach a nie dorabiać do niego teorię i historię.

Kluczowe zasady pracy

 • COACHING jest rodzajem treningu
 • Neurobiologia warunkuje proces zmiany i ramy czasowe
 • periodyzacja i cyklizacja są nieodłącznymi elementami procesu (jak sporcie - coaching nie jest nigdy jednorazowym spotkaniem)
 • Mózg jest plastyczny i można dokonywać w nim pewnych zmian, tworzyć nowe połączenia, wzorce, nawyki
 • Powtarzanie nowych, wyuczonych  wzorców jest kluczem do zmiany
 • Prace domowe utrwalaja nowy wzorzec
 • Coach odpowiedzialny jest za ułożenie i prowadzenie procesu!
 • Decydując się na coaching bierzesz odpowiedzialność za swoje działania i ich efekty lub ich brak !
 • Cele i Efekty określa klient, sprawdza ich ekologię  i użyteczność z coachem
 • Feedback (informacja zwrotna) jest jednym z kluczowych elementów procesu
 • Proces coachingowy jest procesem poufnym

Logistyka sesji

Logistyka sesji
Czas trwanie sesji: od 45 min do 1,5 godziny (max).
Częstotliwość sesji*:
 • Nie częściej niż 1 raz / tydzień
 • Nie rzadziej niż 1 raz na 3 tygodnie

Coaching jest procesem który trwa również pomiędzy sesjami, wówczas klient pracuje indywidualnie z materiałem z sesji coachingowej.

Ilość sesji:
doświadczenie w pracy z wykorzystaniem modelu transpersonalnego wskazuje, że zazwyczaj wystarcza jedna, maksymalnie dwie sesje

Miejsce spotkania: ustalane indywidualnie z klientem podczas rozmowy wstępnej

Sesja on-line**: Z wykorzystaniem komunikatora Skype / Teams

Strony procesu. Stronami w procesie coachingu są Coach (trener, osoba prowadząca proces) i Coachee (klient coachingu). Czasami pojawia się również strona trzecia tzw. Sponsor, który najczęściej jest stroną organizacyjną kierującą Klienta / Coachee na  coaching i będącą jednocześnie płatnikiem.


 

Warunek podjęcia współpracy

Pierwszym warunkiem rozpoczęcia współpracy jest odbycie wstępnej rozmowy telefonicznej.

Rozmowa nie jest sesją i nie wiąże się z żadnym kosztem po stronie coachee. Celem rozmowy jest ustalenie czy dla tematu z którym przychodzi klient coaching jest odpowiednią metodą czy klient powinien skorzystać z innej metody / innego specjalisty.

Pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem umówienia się na sesje płatną  

Koszt sesji coachingowej

Koszty sesji
Koszt jednej sesji wynosi 600 zł [vat 0%]
Warunkiem potwierdzenia terminu pierwszej sesji jest płatność.
Każda płatność następuje przed odbyciem sesji
Warunkiem przeprowadzenia procesu jest zaksięgowanie płatności najpóźniej 2 dni przed sesją.

Poufność. Proces Coachingu, jest procesem poufnym. Oznacza to iż wszelkie treści, ale także narzędzia i techniki użyte w procesie, są objęte tajemnicą stron procesu. Tajemnica dotyczy zarówno Coacha jak i Coachee

* uzasadnione badaniami w obszarze neuronauk i kognitywistyki.
** badania pokazują mniejszą skuteczność wszelkich procesów zmiany i edukacji online. Prowadzenie sesji online może być uzasadnione odległością lub ryzykiem związanym z coavid-18

 

szalestwem-jest-robi-wci-to-samo-i-oczekiwa-rnych-rezultatw.-szalestwem-jest-robi-wci-to-samo-i-oczekiwa-rnych-rezultatw2.png

Źródło coachingu

Źródłem coachingu jest sport, i to tam dostrzeżono skuteczność metody po raz pierwszy i przeniesiono ją na grunt życiowy, biznesowy i wszelkie inne pokrewne.

Coaching oznacza trening czyli powtarzanie nowych wzorców zachowań aby zastąpić nimi stare nieskuteczne lub przeciwskuteczne nawyki.

Oczywiście proces Coachingowy ewoluował i obecnie wspierany jest przez szereg dziedzin, metod i narzędzi.
Image

PERIODYZACJA I CYKLIZACJA W COACHINGU

coaching - badania

Jedank jak pokazują najnowsze badania nad mózgiem, w okresie pierwszych 4 tygodni niezwykle istotna jest dynamiczna praca i powtarzanie wyuczonych wzorców.

Coaching nie jest procesem statycznym, podczas którego siedząc wygodnie w fotelu prowadzisz rozmowę !

Coaching - naukowe fakty

W dorosłym mózgu powstaje codziennie około 700 neuronów, proces ten nazywany jest NEUROGENEZĄ i u dorosłego człowieka występuje wyłącznie w HIPOKAMPIE.

Nowe neurony powstające w zakrecie zębatym Hipokampu łatwo wbudowują się w istniejące obwody neuronalne. A po około 4 tygodniach 60% z nich może utworzyć Synapsy.


Hipokamp skonstruowany jest tak aby zmiany zachodziły w nim łatwo i szybko. Synteza białek nastękuje od jednej do kilku godzin po uczeniu się. Stąd tak istotna jest rola ZADAŃ DOMOWYCH które wspierają proces konsolidacji śladu pamięciowego (ENGRAM).
Image
Image

13 często pojawiających się tematów sesji coachingowych:

1.  Komunikacja
2.  Sens. poczucie sensu życia
3.  Szczęscie
4.  Motywacja
5.  Prokrastynacja
6.  Dylemat wyboru
7.  Relacje w pracy
8.  Relacje z bliskimi i zwiazki
9.  Startup
10. Budowanie Strategii
11. Zmiana i budowanie kariery
12. Negatywne przekonania i inne "blokady rozwoju"  
13. Stres i wypalenie zawodowe

Skontaktuj się ze mną

Image
Image