Image
Poza umysłem świadomym również możemy sie uczyć i zmieniać niemniej efektywnie niż przez relne doświadczenia, nawet takie które w świecie realnym są dla na niedostępne. Rozwiazaniem jest praca w transie  wykorzystaniem takich narzędzi jak Hipnoza, generatywna, archetypowa, transpersonalana.
Hipnoza obrosła wieloma mitami, często nieprawdziwymi i szkodliwymi dla tego narzędzia. Tymczasem jest narzędziem z coraz silniejszą podbudową naukową. Szczegłólnie jeżeli weźmiemy pod uwagę proces konsolidacji pamięci, neuroplastyczność  i zakres fal mózgowych w jakich zachodza procesy transowe.
Hipnoza może być ciekawym narzędziem do wykorzystania w procesach edukacyjnych i procesach zmiany. W ramach procesów transowych można tworzyć rozbudowane modele i symulacje, niemożliwe do zbudowania przy wykorzystaniu asocjacji przestrzennych i kotwiczenia w trakcie czuwania. Np. model progresji hipnotycznej pozwala przeanalizować dylematy lub budować strategie w oderwaniu od umysłu świadomego. Warto więc takie elementy jak hipnoza wprowadzać do procesów zmiany i edukacji.

Sesja Indywidualna

PLN250/ sesja
  • Każda sesja poprzedzona jest
  • wywiadem wprowadzającycm
  • efektem wywiadu jest
  • dopuszczenie do sesji
  • sesja trwa
  • 45 - 60 min
  • Płatność za sesję
  • po wywiadzie
  • min 3 dni
  • przed terminem sesji
Image
1

Regresja hipnotyczna

podróż w przeszłość w transie
2

Progresja hipnotyczna

podróż w przyszłość, testowanie rozwiązań, rzutowanie na oś czasu, metody scenariuszowe
3

Podróż do domu świadomości

kontakt z wewnętrznym Ja
4

Uzdrowienie relacji

praca z relacjami z bliską osobą
5

O/C door concept

metoda autorska
6

Spotkanie z mistrzem

praca z autorytetami, tożsamością
7

Podróż bohatera

Twoja własna droga

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zmianie, rozwoju, zrozumnieniu siebie i swoich relacji, czy podobnych tematów, szukasz pomocy w realizacji celów, skontaktuj się ze mną, sprawdźmy jak mogę Ci pomóc.

Skontaktuj się ze mną