MENTORING

Oczekiwania jakie płyną z rozwoju przedsiębiorstw 4.0 pociągają za sobą konieczność zmiany w procesach edukacyjnych. Ostatni rok i covid -19 przyspieszyły min. cyfryzację i zmieniły formy edukacyjne. Jednak z drugiej strony ostatnie lata badań nad mózgiem i procesami uczenia pokazują nam że kierunek powinien być inny niż ten jaki wymusza na nas obecna sytuacja. Jak więc się zmieniać i rozwijać uczymy wykorzysyjąc podejście Integralno - kognitywne, a właściwie neurokognitywne i najnowsze badania.

Czym jest Mentoring

Podobnie do procesów coachingowych jednym ze źródeł Mentoringu jest sport.
Jednak w czasach gdzie popularne pyło rękodzielnictwo, rzemieślnictwo funkcjonował proces mentoringu gdzie Mistrz przekazywał swoją wiedzę i umiejętnosci uczniowi który terminował i pobierał nauki o jakiejś wybranej dziedzinie. Zwińczeniem procesu najczęsciej było jakieś dzieło wykonywane przez ucznia, które mówiło o gotowości do otwaria samodzielnej praktyki.
Dzisiaj to proces sukcesji wiedzy i umiejętności który odbywa się na kilku poziomach i zachowanie tej struktury ma istotne znaczenie dla skutecznosci tego procesu.
Image
Image
Image

Kluczowe zasady pracy


 • Mózg jest plastyczny i można dokonywać w nim pewnych zmian
 • MENTORING jest rodzajem treningu i transferu wiedzy i umiejętności
 • Powtarzanie nowych, wyuczonych  wzorców jest kluczem do zmiany
 • Prace domowe utrwalaja nowy wzorzec
 • Neurobiologia warunkuje proces zmiany i ramy czasowe
 • Decydując się na mentoring bierzesz odpowiedzialność za swoje działania i ich efekty lub ich brak 
 • Mentor odpowiedzialny jest za ułożenie i prowadzenie procesu
 • Cele i Efekty określa klient, sprawdza ich ekologię  i użyteczność.
 • Proces mentoringowy jest procesem poufnym i obowiązuje obie strony

PERIODYZACJA I CYKLIZACJA W MENTORINGU

Jedank jak pokazują najnowsze badania nad mózgiem, w okresie pierwszych 4 tygodni niezwykle istotna jest dynamiczna praca i powtarzanie wyuczonych wzorców.

4 tygodnie

Jedank jak pokazują najnowsze badania nad mózgiem, w okresie pierwszych 4 tygodni niezwykle istotna jest dynamiczna praca i powtarzanie wyuczonych wzorców.
W dorosłym mózgu powstaje codziennie około 700 neuronów, proces ten nazywany jest NEUROGENEZĄ i u dorosłego człowieka występuje wyłącznie w HIPOKAMPIE. Nowe neurony powstające w zakrecie zębatym Hipokampu łatwo wbudowują się w istniejące obwody neuronalne. A po około 4 tygodniach 60% z nich może utworzyć Synapsy.

Hipokamp skonstruowany jest tak aby zmiany zachodziły w nim łatwo i szybko. Synteza białek nastękuje od jednej do kilku godzin po uczeniu się. Stąd tak istotna jest rola ZADAŃ DOMOWYCH które wspierają proces konsolidacji śladu pamięciowego (ENGRAM).

Sesja Indywidualna

PLN950/ sesja
 • sesja trwa
 • 60 min
 • czas pomiędzy sesjami
 • 1 min. - 3 max. tygodni
 • Raport
 • Powastaje po sesji
 • Płatność min. 7 dni
 • przed umówioną sesją

Sesja Indywidualna

PLN450/ sesja
 • sesja trwa
 • 60 min
 • czas pomiędzy sesjami
 • 1 min. - 3 max. tygodni
 • Raport
 • Powastaje po sesji
 • Płatność min. 7 dni
 • przed umówioną sesją

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zmianie, rozwoju, zrozumnieniu siebie i swoich relacji, czy podobnych tematów, szukasz pomocy w realizacji celów, skontaktuj się ze mną, sprawdźmy jak mogę Ci pomóc.

Skontaktuj się ze mną